Ο Όμιλος Adecco, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2010, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα το 2010 σημείωσαν αύξηση 26% (12% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) και έφτασαν τα €18,7 δισ. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο 17,8%, σημειώνοντας πτώση 10 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος (90 μονάδες βάσης πτώση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε αναπροσαρμοσμένη βάση).

Ο αυστηρός έλεγχος συγκράτησε τις συνολικές δαπάνες σταθερές σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITA προ δαπανών ενσωμάτωσης έφτασε το 4,1%, παρουσιάζοντας αύξηση 100 μονάδων βάσης αναπροσαρμοσμένα και προ δαπανών ενσωμάτωσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι ημέρες πίστωσης αυξήθηκαν στις 54 (το 2009 ήταν 53).