Σε ποσοστό πάνω από 58% διαμορφώνεται η ανεργία των νέων ηλικίας 18-35 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο της ανεργίας στην Ε.Ε. στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνες των υπηρεσιών απασχόλησης, οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών εκτιμούν ότι δεν θα καταφέρουν να βρουν μία θέση εργασίας ανάλογη του επιπέδου και του αντικειμένου των σπουδών τους ενώ και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσαν ότι η εύρεση εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επιπλέον, το 75% των νέων δηλώνει πρόθυμο να εγκαταλείψει τη χώρα προκειμένου να βρει δουλειά.