Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του SETE Intelligence, του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με θέμα «Η απασχόληση στον τουρισμό και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 2008 – 2017», ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Η εν λόγω απασχόληση σημείωσε αύξηση την περίοδο 2008-2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,9%. Aναλυτικά, ο τουρισμός, σε αντίθεση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017, κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων, αγγίζοντας τις 400.000 έναντι 381.000 την ίδια περίοδο του 2016. Σύμφωνα με το SETE Intelligence, αυτό συνέβη γιατί η ανάκαμψη από το 2014 και μετά ήταν ραγδαία (2014: +14,6%, 2015: +9,6%, 2016: +4,8%, 2017: +2,8%) και υπερκάλυψε τις απώλειες της περιόδου 2008 – 2013.

Επιμέρους, ο κλάδος του τουρισμού έφθασε να αντιπροσωπεύει το 9,7% της πλήρους και το 17,4% της μερικής απασχόλησης. Όπως σημειώνεται, η αύξηση της μερικής απασχόλησης είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και δεν συντελείται εις βάρος της πλήρους απασχόλησης, αλλά προστίθεται στην αύξηση αυτής. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στον τουρισμό (17,9%) όσο και στους άλλους κλάδους (9,8%), είναι περίπου μισή σε σχέση με τα επίπεδα των 28 χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (33% και 20,3% αντίστοιχα).

Τέλος, οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολούμενων στον τουρισμό προέρχονται από το ηλικιακό εύρος 30 έως 44 ετών. Η πλειονότητα των απασχολούμενων, τόσο στον τουρισμό όσο και στους άλλους κλάδους, είναι άνδρες. Εντούτοις, το ποσοστό των γυναικών στον τουρισμό είναι συγκριτικά υψηλότερο των άλλων κλάδων.