Αύξηση 11,83 ευρώ - 16,30 ευρώ το μήνα (1,6%) θα δοθεί από 1ης Ιουλίου στα κατώτατα όρια των μισθών για τους αμειβόμενους με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Τα νέα όρια των κατώτατων μισθών – που αποτελούν το «πάτωμα» για τις ελάχιστες αμοιβές και σε όσες επιχειρήσεις υπογράφονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας με «αντάλλαγμα» τη διατήρηση των θέσεων εργασίας – διαμορφώνονται από 751,39 ευρώ για τον άγαμο χωρίς προϋπηρεσία έως τα 1.037,13 ευρώ, για έγγαμο με 3 τριετίες. Τα κατώτατα ημερομίσθια θα είναι, από τον επόμενο μήνα, 33,57 ευρώ (το εισαγωγικό) έως 46,47 ευρώ (το καταληκτικό.

Η αύξηση του ποσοστού 1,6% προκύπτει «αυτόματα» με βάση την τριετή ΕΓΣΣΕ (2010 – 2012) που με συμφωνία ΓΣΕΕ – εργοδοτικών οργανώσεων «ξεπαγώνει» τα («παγωμένα» από τις 31/12/2009) κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων δίνοντας:

 • Από την 1η Ιουλίου του 2011 ποσοστό αύξησης ίσο με την ετήσια μεταβολή του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
 • Από την 1η Ιουλίου του 2012 ποσοστό αύξησης ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
  Τα νέα όρια δεν θα ισχύουν, ωστόσο, για δύο κατηγορίες εργαζομένων:
  – Για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών που, με βάση προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, θα αμείβονται με μειωμένο κατά 20% μισθό (δηλ. 601 ευρώ μεικτά, από 1/7/2011) εφόσον προσλαμβάνονται για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία απασχολούμενοι με συμβάσεις διάρκειας μέχρι 24 μήνες.
  – Για 57.400 άτομα που θα απασχοληθούν σε κοινωφελείς εργασίες. Το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ που ήδη έχει παρουσιάσει η «Η» και το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει (στο άρθρο 89) αμοιβή έως 625 ευρώ το μήνα και ημερομίσθιο 25 ευρώ «κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων».
  Μέσα στο καλοκαίρι (ενδεχομένως και ως προσθήκες στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ) θα θεσμοθετηθούν σε συμφωνία με την τρόικα ακόμη 2 αλλαγές:
  1. Η εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και προκειμένου να μην- πληρώνονται υπερωρίες, θα δοθεί η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών απασχόλησης σε διάστημα 12 μηνών. Συγκεκριμένα, οι ώρες εργασίας θα μπορούν να αυξάνονται κατά 2 ώρες ημερησίως (έως τις 10 την ημέρα) συνολικά για 6 μήνες το χρόνο, με αντίστοιχη μείωση (μειωμένο ωράριο, άδεια, ρεπό) στην υπόλοιπη χρονική περίοδο. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί να γίνει και σε συμφωνία με το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους (δηλ. τουλάχιστον από 5 εργαζόμενους) ή με το 15% όταν απασχολεί μέχρι 20 εργαζόμενους (έως 3 εργαζόμενοι αρκούν σε επιχείρηση των 20 ατόμων για να εφαρμοστεί σύστημα ελαστικών ωραρίων).

  2. Η δυνατότητα απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 3 χρόνια, αντί των 2 σήμερα. Μόνο σε περίπτωση που ξεπεράσουν τα 3 έτη είτε τις 3 ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σύμβασή του θα μετατρέπεται «αυτόματα» σε αορίστου χρόνου.
  Υπάρχουν και δύο εξαιρέσεις: Στα 601 ευρώ ο μισθός για τους νέους έως 25 ετών που θα απασχολούνται με συμβά­σεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  Στα 625 ευρώ ο μισθός για 57.400 που θα απασχοληθούν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Πηγή: www.imerisia.gr