Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο 2009 αυξήθηκε στο 8,03%, έναντι 7,88% τον Αύγουστο 2009.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 15 μηνών. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, υπήρχαν 297.501 άνεργοι, 6.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2009. Ωστόσο, επίσης τον Σεπτέμβριο 2009, 41% περισσότεροι άνθρωποι, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, βρήκαν μια νέα θέση εργασίας. Το μέσο ποσοστό ανεργίας για τους πρώτους εννέα μήνες του 2009 αντιστοιχεί στο 7,22%.

Το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία είναι υψηλότερο στους τομείς των υπηρεσιών (49,8%) και της βιομηχανίας (29,7%). Στη μεταποίηση, στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές και στην κρατική διοίκηση καταγράφονται ποσοστά ανεργίας 20,8%, 16,9%, 8% και 7,3% αντίστοιχα. Σε επτά περιφέρειες της χώρας το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο ήταν χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας. Συγκεκριμένα, στη Σόφια (2,4%), στο Μπουργκάς (4,17%), στη Βάρνα (5,62%), στο Γκάμπροβο (5,83%), στη Στάρα Ζαγόρα (6,63%), στη Φιλιππούπολη (7,39%) και στο Πέρνικ, (7,97%). Το υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στο Σμόλιαν (14,78%), στη Μοντάνα (13,61%) και στο Ταργκόβιστε (13,58).

Πηγή: www.agora.mfa.gr