Μεγάλες αλλαγές δημιουργεί εφεξής η πρόσφατη απόφαση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, βάσει της οποίας αυξάνεται η γονική άδεια από 3 σε 4 μήνες για κάθε γονέα.

Η συμφωνία-πλαίσιο υπεγράφη μεταξύ των δικτύων εργοδοτών-εργαζομένων ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP και UEAPME, παρουσία του αρμοδίου επιτρόπου για την Απασχόληση, Βλάντιμιρ Σπίντλα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο της συμφωνίας προβλέπεται η αύξηση της γονικής αδείας από 3 σε 4 μήνες για κάθε γονέα, με τον περιορισμό, ωστόσο ότι ο ένας από τους 4 μήνες δε θα μπορεί να μεταβιβαστεί από τον ένα γονέα στον άλλο.

Επιπλέον, η συμφωνία-πλαίσιο εφαρμόζεται για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους και υπογραμμίζεται η δέσμευση των εργοδοτών να την τηρούν απαρέγκλιτα. Εντούτοις, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που προσφέρει στους εργαζομένους είναι η δυνατότητα που αποκτούν, ώστε να ζητήσουν προσαρμογή των όρων εργασίας τους, αφού επιστρέψουν από την άδεια, όπως, για παράδειγμα, αλλαγή ωραρίου.

Η νέα απόφαση θωρακίζει τους εργαζομένους και απέναντι σε μια δυνητική απόλυση αλλά και σε κάθε είδους δυσμενή μεταχείριση από πλευράς εργοδοσίας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος λήψης γονικής αδείας.

Πηγή: Ελευθεροτυπία