Από 2 έως και 12 χρόνια θα χρειαστεί να παραμείνουν στην εργασία τους ή να αναμένουν για να εισπράξουν τη σύνταξη (κύρια+επικουρική), συμπληρώνοντας τα νέα αυξημένα όρια (ηλικία ή έτη ασφάλισης), όσοι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες θεμελιώνουν από την 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα ανακοίνωσε για όλα τα Ταμεία, η γενική διευθύντρια της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης Αρτεμις Δεδούλη.

Με το νέο Ασφαλιστικό: Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1/1/2013 θα ισχύει ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος με 15 έτη ασφάλισης και εναλλακτικά το 62ο, εφόσον συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και μετά, θα εφαρμόζονται «αυτόματα» τα όρια που θα ίσχυαν από 1/1/2015. Χαμηλότερα όρια θα ισχύουν για ειδικές κατηγορίες όπως οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων, οι χορευτές, οι ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου κ.ά.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται και οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία και οι χήροι πατέρες αντίσοιχων τέκνων, οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 και παλαιοί (πριν από το ‘83) ασφαλισμένοι οι οποίοι είτε δεν είχαν όριο ηλικίας, είτε είχαν συμπληρώσει 37ετία έως τις 31/12/2010. Τέλος, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.