Οι ομαδικές ασφαλίσεις της Interamerican παρουσίασαν κατά το 2017 άνοδο, παρά τις δυσκολίες για τον τομέα λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει σε πολλές επιχειρήσεις αυτή την παροχή στο προσωπικό τους.

Στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλίσεων επιτεύχθηκε αύξηση 40% σε σχέση με το 2016, που προήλθε από όλα τα κανάλια διανομής. Οι ασφαλισμένοι των ομαδικών προγραμμάτων ζωής, υγείας και σύνταξης της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ πάνω από 110 νέες επιχειρήσεις την εμπιστεύτηκαν για την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ο Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business της Interamrican, υπογραμμίζει σχετικά: «Η επιτυχία των ομαδικών ασφαλίσεων είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και οφείλεται στη δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας, στον επαγγελματισμό των στελεχών της, την εξαιρετική συνεργασία με τους διαμεσολαβούντες των δικτύων πωλήσεων και την προτίμηση των πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στους εταιρικούς πελάτες μας με ομαδικό συμβόλαιο, έδωσε υψηλό ποσοστό ικανοποίησης, που έφθασε το 88%».