Το λιανεμπόριο τροφίμων, εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2010-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την ανάλυση της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι την 6ετία 2010-2017 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 10,8%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου το οποίο παρουσιάζει μείωση 2,3% και συνολικά με την ελληνική οικονομία (-14,4%). Πρακτικά, το λιανεμπόριο τροφίμων το 2017 απασχολούσε σχεδόν 20 χιλ. περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2010, ξεπερνώντας τις 200 χιλ. άμεσα απασχολούμενους.

Το 2017, αύξησε την απασχόλησή του 2,9% σε σχέση με το 2016, δηλαδή κατά 5,8 χιλ. εργαζομένους. Συνολικά το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει επίσης αυξητική τάση το 2017 με αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 2016. Η αύξηση αυτή της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων είναι αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων: των εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι οποίες οδήγησαν τις νέες μεγαλύτερες εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις προσωπικού, της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, καθώς και γιατί τα ανεπτυγμένα δίκτυα προκαλούν επιπλέον νέες επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του δικτύου.