Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο σημείωσε το δ΄ τρίμηνο του 2008 αύξηση κατά 1,7% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2007.

Στην αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2007 προς το 2006 σημειώθηκε μείωση 0,7%. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο το δ΄ τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου του ίδιου έτους, παρουσίασε αύξηση κατά 0,7% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2007.

Πηγή: EMEA Business Monitor