Αυξήσεις από 2,73 έως και 27,3 ευρώ θα δουν από την 1η Ιουνίου στις αποδοχές τους 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο υπό κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο, από την 1η Ιουνίου του 2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, μειώνονται κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η εν λόγω μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.

Επίσης, μειώνονται κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες τα ασφάλιστρα υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ), ενώ το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και επιμερίζεται κατά 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και κατά 1,56 μονάδες στον εργαζόμενο.

Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν αυξήσεις καθαρών αποδοχών που ξεκινούν από 2,73 ευρώ για τους αμειβομένους με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και φτάνουν έως και τα 27,3 ευρώ τον μήνα για τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, η ελάφρυνση για τους εργοδότες ξεκινά από τα 3,12 ευρώ για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και κλιμακώνεται έως και τα 31,2 ευρώ για τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ τον μήνα. Σημειώνεται ότι το μέτρο δεν αφορά μισθωτούς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ η κυβερνητική δέσμευση είναι η μείωση των εισφορών κατά 5 μονάδες την περίοδο 2020-2023.