Υψηλότερες αποδοχές, ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, ηλεκτρονική διαλογή υποψηφίων και αύξηση των προσλήψεων είναι μερικές από τις σημαντικές τάσεις για το 2008 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Harris Interactive® για λογαριασμό του Kariera.gr

Η έρευνα με τίτλο «Προβλέψεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας για το 2008 του Kariera.gr» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου 2007 και περιλάμβανε 143 διευθυντές προσλήψεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και 396 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Οι εργοδότες σχεδιάζουν να προσφέρουν πιο προσοδοφόρα πακέτα αποδοχών μέσα στην επόμενη χρονιά. Το 87% των εργοδοτών αναφέρουν ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τους μισθούς για τους υπάρχοντες εργαζόμενους μέσα στο 2008. Από τους επιχειρηματίες που θα αυξήσουν τους μισθούς για τους υπάρχοντες εργαζόμενους, το ένα τρίτο (33%) αναμένει να αυξήσει τους μισθούς έως και 3%.

Περισσότερες εταιρείες σήμερα παρέχουν στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι προς το παρόν προσφέρουν ευέλικτα ωράρια στους εργαζόμενους και οι μισοί (50%) θα προσφέρουν πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις μέσα στο επόμενο έτος. Για να διασφαλίσουν ότι προσλαμβάνουν το σωστό ταλέντο, όλο και περισσότεροι εργοδότες στρέφονται στο διαδίκτυο ως μέσο διαλογής υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα, το 35% των εργοδοτών αναφέρουν ότι πάντοτε ή συνήθως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης εργασίας και διαδικτυακές τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων εργασίας ενώ 22% αναφέρουν ότι στρέφονται στο διαδίκτυο περιστασιακά. Το 2008, οι εργοδότες θα στραφούν στην πρόσληψη ελεύθερων επαγγελματιών ή συμβασιούχων, ώστε να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, καθώς ελέγχουν το ρυθμό πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων. Πράγματι, 37% των εργοδοτών προβλέπουν να προσλάβουν ελεύθερους επαγγελματίες ή συμβασιούχους μέσα στο 2008.

Με το 74% να δηλώνει ότι η ικανότητα μιας εταιρείας να προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης είναι πιο σημαντική από το μισθό, οι εργοδότες λαμβάνουν μέτρα για να δημιουργήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες προαγωγές και ευκαιρίες για την εξέλιξη σταδιοδρομίας το 2008.