Αύξηση του αριθμού των θέσεων εισακτέων αποφάσισε να προκηρύξει φέτος το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», από το ΕΑΠ φέτος θα προσφερθούν στους υποψηφίους 4.200 θέσεις σε 6 προπτυχιακά προγράμματα και 3.000 σε 24 μεταπτυχιακά.

Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το φθινόπωρο του 2009. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για ένα μόνο πρόγραμμα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ