Όσοι κάνουν χρήση του μέτρου της επίσχεσης εργασίας θα καλύπτονται εφεξής για παροχές και για σύνταξη, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Έπειτα από αποδοχή του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναμένεται να επεκταθεί το χρονικό διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης από τον ένα μήνα που είναι έως τώρα. Επίσης, τα αρμόδια όργανα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αποκτούν το δικαίωμα να ελέγχουν το κύρος της επίσχεσης, χωρίς να χρειάζεται η τελεσίδικη κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων, ενώ οι υπηρεσίες του θα πρέπει να δέχονται αυτόματα το νέο, αυξημένο χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης.

Σε περίπτωση βέβαια που ο εργαζόμενος εξασφάλισε δικαστική απόφαση η οποία του παρέχει το δικαίωμα να έχει νόμιμο χρόνο επίσχεσης εργασίας, που να είναι μεγαλύτερος των πέντε μηνών, τότε θα ακολουθείται η συγκεκριμένη απόφαση. Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ στηρίχθηκε σε ανάλογη απόφαση του Εφετείου της Θεσσαλίας το 2003, όπου ξεκαθαρίζεται ότι τα όργανα του ΕΦΚΑ οφείλουν για το 5άμηνο να βεβαιώνουν χωρίς προσκόμματα τον χρόνο ασφάλισης με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου.