Στο τέλος Σεπτεμβρίου με το μισθό του Οκτωβρίου θα καταβληθούν στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οι νέες αυξημένες αποδοχές τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι αυξήσεις των αποδοχών προβλέπονται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την εισοδηματική πολιτική του 2008 που έχει υπογράψει ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Λέγκας.

Ειδικότερα οι αυξήσεις και οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
Ο βασικός μισθός των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αυξάνεται επιπλέον κατά 2% από 1/10/2008, ενώ έχει ήδη αυξηθεί κατά 2,5% από 1/1/2008.

Έτσι, ο κατώτατος βασικός μισθός, ο οποίος στο τέλος του 2007 ανερχόταν στα 651 ευρώ (για την κατηγορία Υ.Ε.), με την ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης και την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2008, ανέρχεται από 1/10/2008 σε 711 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 9,2%. Αντίστοιχα, ο κατώτατος μισθός για την κατηγορία Δ. Ε. αυξάνεται στα 830 ευρώ, για την κατηγορία Τ.Ε. στα 938 ευρώ και για την κατηγορία Π.Ε. στα 985 ευρώ.

Παράλληλα, κατεβλήθη από το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς που ακολουθούν το ίδιο με το Δημόσιο συνταξιοδοτικό καθεστώς η σύνταξη Οκτωβρίου αυξημένη κατά επιπλέον 2%, όπως ορίζεται από την εισοδηματική πολιτική 2008. Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, καθώς και από τους ασφαλιστικούς φορείς που ακολουθούν το ίδιο με το Δημόσιο συνταξιοδοτικό καθεστώς έχουν ήδη αυξηθεί κατά 3% από 1/1/2008.

Πηγή: www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ