Από έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Επαγγελματιών Μισθοδοσίας (Institute of Payroll Professionals) σε συνεργασία με το Pay Magazine, προέκυψε ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να κάνουν αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων τους παρά την κρίση, ενώ λιγότερο από 1% αναμένει στους επόμενους έξι μήνες μείωση των μισθών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δείχνουν πρόθυμες να επιβραβεύουν το προσωπικό τους παρά τις ανησυχίες για την παρούσα οικονομική κρίση, με το 86% των επιχειρήσεων να αυξάνει τους μισθούς μέχρι και 4% .

Πηγή: IPP