Ο αριθμός των ανέργων στην Ιταλία αυξήθηκε από το 2007 ως σήμερα κατά 1.200.000 πρόσωπα, σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου Εργασίας της χώρας η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα.

«Το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι εργάζονται μειώθηκε σχεδόν κατά 2% τα τελευταία δυο χρόνια», ήταν ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας. Το 2007 οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία επί δώδεκα και πλέον μήνες ήταν το 46,8% του ενεργού πληθυσμού, ενώ το 2012 είχαν φτάσει το 52,5%. Από το 2007 ως σήμερα το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 5,4% για τους Ιταλούς με απολυτήριο γυμνασίου και κατά 3% για τους πολίτες που φοίτησαν μόνον σε δημοτικό σχολείο.

Κάτι που αποδεικνύει, τονίζουν οι παρατηρητές, ότι η ύφεση πλήττει πρώτα από όλα τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, το υπουργείο Εργασίας της Ιταλίας υπογράμμισε ότι στις νότιες περιφέρειες της χώρας το ποσοστό της πλέον αγγίζει το 45%. Οι νέοι από δεκαπέντε ως είκοσι τεσσάρων ετών που δεν δουλεύουν και δεν σπουδάζουν σε πανιταλική κλίμακα φθάνουν το 21%, ενώ στις κύριες περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρία, Σικελία, Καμπανία) το ποσοστό τους ξεπερνά το 30%.