Με απώτερο στόχο της τα μηδενικά ατυχήματα, η ΑΓΕΤ Ηρακλής, διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά, τον Ιούνιο, τη δράση «Μήνας Ασφάλειας». Το HR Professional, συνάντησε την Έβελυν Μαραγκουδάκη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας και συζήτησε μαζί της για αυτή την ενέργεια και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

HR Professional: Πείτε μου λίγα λόγια για το «Μήνα Ασφάλειας» που διοργανώνει η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Η εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν για την ΑΓΕΤ Ηρακλής θεμελιώδη αξία και βασική μας προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006, η εταιρεία εφαρμόζει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του ομίλου Lafarge, την οποία υπέγραψαν όλοι οι εργαζόμενοι επιβεβαιώνοντας την προσωπική και συλλογική δέσμευσή τους. Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, που έχει στόχο μηδέν ατυχήματα, λαμβάνονται μέτρα που αφορούν τα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, την εφαρμογή Προτύπων και διαδικασιών για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και ως ευκαιρία να υπογραμμίσουμε περαιτέρω τις προτεραιότητες ασφάλειας για κάθε εγκατάσταση μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και σχετικές δραστηριότητες, οργανώνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, την εκστρατεία «Ιούνιος 2009 Μήνας Υγείας & Ασφάλειας», σε όλες μας τις εγκαταστάσεις.

Πρέπει να σημειώσω, ότι ο Μήνας Ασφάλειας αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία του Ομίλου Lafarge και πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στις 76 χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία συλλογική προσπάθεια και προσωπική δέσμευση, στην οποία συμμετέχουν όλες οι βαθμίδες του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, από τη Διοικητική Ομάδα ως τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά.

HR Professional: Τι σας ώθησε στη λήψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και ποια τα βήματα της οργάνωσης του προγράμματος;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Ο Μήνας Ασφάλειας έχει ως σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες για καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μέσα στην εταιρεία. Ακόμη, στο πλαίσιο του Μήνα Ασφάλειας έχουμε την ευκαιρία να επιβραβεύσουμε θετικά παραδείγματα και συμπεριφορές και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διάδοση καλών πρακτικών.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η εκστρατεία Μήνας Ασφάλειας εμπλέκει όλους τους εργαζομένους και όλα τα τμήματα της εταιρείας. Έχοντας ως αφετηρία τις προτεραιότητες Υγείας και Ασφάλειας τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε τοπικό επίπεδο εγκαταστάσεων, διαμορφώνονται οι στόχοι και τα θέματα της εκστρατείας Μήνας Ασφάλειας.

Ο ρόλος του τμήματος Υγείας και Ασφάλειας είναι κομβικός στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Πάντως, στην υλοποίησή του οι ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα και όλες μας τις εγκαταστάσεις. Κάθε εγκατάσταση, κινητοποιεί τους εργαζομένους σε ομαδικές εργασίες ή παρουσιάσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αντίστοιχες με τη θεματολογία.


HR Professional: Ποιους αφορά και πως υλοποιείται στην πράξη το πρόγραμμα;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Ο Μήνας Ασφάλειας περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο είδος της κάθε εγκατάστασης (εργοστάσια, λατομεία, γραφεία) και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους εργαζόμενους της εταιρείας αλλά ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, μπορεί να απευθύνονται επίσης στις οικογένειες των εργαζομένων, τους συνεργάτες, καθώς και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

HR Professional: Πώς ανταποκρίθηκαν οι εργαζόμενοι και ποιες οι αντιδράσεις τους μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων προγραμμάτων;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Όπως σας είπα, ο Μήνας Ασφάλειας αποτελεί την κορύφωση των προσπαθειών που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς για την εξασφάλιση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, γιατί οι εργαζόμενοι της ΑΓΕΤ Ηρακλής έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά, όχι μόνο στις δραστηριότητες του «Μήνα Ασφάλειας» αλλά και στο σύνολο των προγραμμάτων, που υλοποιούμε με στόχο την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω τις ιδέες, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας παρέχουν για τη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας σε κάθε εγκατάσταση. Πέρυσι, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Μήνα Ασφάλειας, συγκεκριμένες προτάσεις των εργαζομένων καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν σε κάθε εγκατάσταση, αποτελώντας ένα επιμέρους, τοπικό πλάνο δράσης, πέραν του ευρύτερου προγράμματος που ακολουθούμε.

Είχαμε την ευκαιρία, φέτος, να δούμε την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Η συνέπεια και η δέσμευση της διοικητικής ομάδας σε κάθε εγκατάσταση στην υλοποίηση των προτάσεων αυτών αναγνωρίστηκε από όλους τους εργαζομένους και ενίσχυσε ακόμη παραπάνω την αντίληψη, ότι η προσήλωσή στην ασφάλεια είναι πραγματικά η απόλυτη προτεραιότητα μας.

HR Professional: Είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του «Μήνα Ασφάλειας». Έχετε δει αποτελέσματα στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: O Μήνας Ασφάλειας είναι μία μόνο από τις δράσεις μας για την προώθηση της Υγείας και Ασφάλειας. Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων για εργασίες, που γίνονται στις εγκαταστάσεις μας, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ανθρώπων μας και την κινητοποίηση όλου του στελεχικού δυναμικού μας προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας συμπεριφοράς ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας, που έχει γίνει από όλους τους εργαζόμενους της ΑΓΕΤ Ηρακλής, για τη βελτίωση της ασφάλειας είναι σημαντικά. Τόσο ο αριθμός όσο και η συχνότητα των ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας μειώθηκαν κατά 38% από το 2006 μέχρι σήμερα.


HR Professional: Ποιος είναι ο ρόλος του τμήματος HR στην προώθηση του προγράμματος Υγείας & Ασφάλειας της εταιρίας;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Κοινός στόχος όλων μας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι μηδέν ατυχήματα και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με προσήλωση και επιμονή. Στο πλαίσιο αυτό, το 2008 επενδύθηκαν 1,8 εκατ. ευρώ σε έργα για τη βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφάλεια, τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες της εταιρείας. Από τα περίπου 100 εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας το 2008, το 40% αφορούσε αποκλειστικά την ασφάλεια.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια περίπου 9.000 ωρών εκπαίδευσης. Το τμήμα HR, σε συνεργασία με το τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, ασκεί καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων για την ασφάλεια και παράλληλα υποστηρίζει και συντονίζει την εφαρμογή τους.

HR Professional: Από τα προγράμματα στα οποία αναφέρεστε, πέρα από το Μήνα Ασφάλειας, θα θέλατε να ξεχωρίσετε κάποιο άλλο που θεωρείτε ενδεικτικό της δράσης του Τμήματος HR;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μας στην ασφάλεια είναι η αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων. Θεωρώ, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα, που ονομάσαμε «Παίρνω Θέση», επικεντρώνεται στη συμπεριφορά Υγείας και Ασφάλειας του καθένα μας στο χώρο εργασίας, κατέχει μείζονα θέση στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας στα θέματα ασφάλειας.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία μέθοδο επικοινωνίας και διαλόγου, η οποία, όπως δηλώνει και το όνομα του προγράμματος, παρακινεί τον εργαζόμενο να «Πάρει Θέση» στα θέματα ασφάλειας. Κάθε «Παίρνω Θέση» συνάντηση είναι μία συζήτηση που πραγματοποιείται ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο εργαζόμενους και υλοποιείται στο χώρο εργασίας, ανταλλάσσοντας απόψεις και θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με θέματα Ασφαλούς Συμπεριφοράς, που αφορούν στις εργασίες που εκτελεί ο εργαζόμενος τη στιγμή της συζήτησης.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στο προσωπικό μας και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα και από τον αριθμό των «Παίρνω Θέση» συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα των 2 χρόνων εφαρμογής του προγράμματος, που αγγίζει τις 4,550.

HR Professional: Μετά από την εμπειρία των προηγούμενων ετών, ποιες είναι οι επόμενες δράσεις σας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της Υγείας και Ασφάλειας στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ;

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού στα θέματα ασφάλειας πάντα σε συνάρτηση με τις σχετικές επιχειρησιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προκύπτουν. Επίσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παράλληλες δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια, που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες των Ανθρωπίνων Πόρων, όπως είναι η ενσωμάτωση στόχων και όρων ασφάλειας στο πρόγραμμα αξιολόγησης των εργαζομένων, καθώς και το Πρόγραμμα Ένταξης νέο-προσληφθέντων. Γιατί βασική μας πεποίθηση είναι ότι για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας απαιτείται σφαιρική αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων, που επηρεάζουν και εξελίσσουν τους Ανθρώπινους Πόρους.