Αν και βρισκόμαστε στο 2008, το φύλο, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός εξακολουθούν να αποτελούν λόγους δυσμενούς μεταχείρισης εργαζομένων. Οι νέοι ευρωπαϊκοί νόμοι έχουν θέσει ως στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων. Το HR Professional φιλοξενεί συνέντευξη της εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Carmel Dunne.

<‘Σελίδα 1: Τα βασικά βήματα ενός HR Manager για να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία κατά των διακρίσεων και η γενική εικόνα στην Ελλάδα σύφωνα με τα στατιστικά’>
HR Professional: Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει ένας HR Μanager προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία του λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων;

Carmel Dunne: Μία επιχείρηση που θέλει να λειτουργεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κατά των διακρίσεων, πρέπει να αναζητήσει κάποια έμπιστη συμβουλή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι εταιρείες θα πρέπει να ξεκινήσουν αναζητώντας κάποια επαφή και να βρουν ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Υπάρχουν πολλά δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που προσφέρουν επαγγελματική βοήθεια.

Οι εμπορικοί σύλλογοι, τα εμπορικά επιμελητήρια και άλλοι σύνδεσμοι επαγγελματιών αποτελούν χρήσιμες πηγές πληροφοριών. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μια τοπική κοινωνία, άλλες ιδιόκτητες επιχειρήσεις ή δικηγόροι φαίνονται να είναι χρήσιμες πηγές συμβουλών. Πολλές επιχειρήσεις, έχοντας λάβει τέτοιου είδους συμβουλές έχουν ριζικά αναθεωρήσει την πολιτική τους σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

HR Professional: Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών διαθέτει επίσημα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με το εάν οι εργοδότες τηρούν τους κανόνες, εάν εφαρμόζουν πολιτικές κατά των διακρίσεων και εάν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει συμπεριφορές διακρίσεων. Ποια είναι η γενική εικόνα σύμφωνα με τα στατιστικά;

Carmel Dunne: Τα στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη αποκαλύπτουν την πραγματοποίηση καταγγελιών, αν και περιορισμένων αριθμητικά, από άτομα που έχουν υποστεί μεροληπτική μεταχείριση. Ένα παράδειγμα που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μία υπόθεση διάκρισης λόγω ενθοτικής καταγωγής. Μία ελληνίδα που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση υπέβαλε αίτηση για πρόσληψη στο ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η αίτησή της απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν είχε την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση, αναγκαία προϋπόθεση σύμφωνα με την προκήρυξη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθυνόμενος στην εμπλεκόμενη υπηρεσία επισήμανε ότι η εν λόγω προϋπόθεση φαίνεται προβληματική, τόσο λόγω της συνταγματικής αρχής της ισότητας των Ελλήνων πολιτών (άρθρο 4, παράγρ. 1 του Συντάγματος) όσο και, ειδικότερα, των ρυθμίσεων του Ν.3304/2005.

Σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε απαντητικό έγγραφό της διαβεβαίωσε το Συνήγορο του Πολίτη ότι προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα, λαμβανομένων υπ’ όψιν των απόψεων της Αρχής και του Ν.3304/2005, προκειμένου να επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του έτους 2007-2008*1.

Σχετικά με τη γενική εικόνα στην Ελλάδα και τα στατιστικά στοιχεία, η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είναι αρκετά διαφωτιστική. Όλα τα είδη των διακρίσεων θεωρούνται διαδεδομένα από το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διακρίσεις με βάση την εθνοτική προέλευση και το γενετήσιο προσανατολισμό, με ποσοστά 76% και 73% αντίστοιχα.

Επίσης, σε διάστημα 12 μηνών το 7% των Ελλήνων αναφέρει ότι υπέστη διακρίσεις ή παρενόχληση τουλάχιστον με βάση μία από τις εξεταζόμενες αιτίες (Ηλικία, Φύλο, Εθνικότητα, Θρησκεία ή πίστη, Αναπηρία, Σεξουαλικό Προσανατολισμό), ενώ το 51% πιστεύει ότι επαρκούν οι τρέχουσες προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει ευνοϊκή στάση για την παροχή ίσων ευκαιριών στον τομέα της απασχόλησης για όλες τις υπό εξέταση αιτίες διακρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 9 στους 10 Έλληνες ευνοούν τα μέτρα για την παροχή ίσων ευκαιριών με βάση την αναπηρία, το φύλο και την ηλικία. Τέλος, το 56% των Ελλήνων δε γνωρίζει τα δικαιώματά του εάν πέσει θύμα διακρίσεων ή παρενόχλησης*2.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Τα μελλοντικά σχέδια της εκστρατεία «Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων.» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πραγματική, ενεργή εφαρμογή των πολιτικών κατά των διακρίσεω’>
HR Professional: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εκστρατείας «Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων.»;

Carmel Dunne: Η ΕΕ σκοπεύει να συνεχίσει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ενημέρωσης «Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων» στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος PROGRESS, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2013. Η εκστρατεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε ολόκρηρη την Ευρώπη για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των στόχων της, με δράσεις όπως το βραβείο δημοσιογραφίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ιστοσελίδα που διατίθεται σε πολλές γλώσσες, όπως επίσης και δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, με την πλήρη συμμετοχή των εθνικών ομάδων εργασίας.

HR Professional: Σχετικά με την πραγματική, ενεργή εφαρμογή των πολιτικών κατά των διακρίσεων, πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Carmel Dunne: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μία συνολική εικόνα για την ενεργή εφαρμογή των πολιτικών κατά των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστοσο, σχετικά με την ενσωμάτωση των δύο οδηγιών κατά των διακρίσεων της ΕΕ (το 2000/43 και 2000/78, Racial Equality Directive και Employment Equality Directive), είναι δυνατό να ειπωθεί ότι, μέχρι το τέλος του 2006 όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας) είχαν υιοθετήσει τη νομοθεσία για να εφαρμόσουν τις δύο οδηγίες στα εθνικά νομικά συστήματά τους.

Ο τρόπος που ενσωματώθηκαν οι δύο οδηγίες στις εθνικές νομοθεσίες των 25 Κρατών – Μελών περιγράφεται από μία σειρά εκθέσεων ανά χώρα, οι οποίες προετοιμάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανεξάρτητων Ειδικών στον τομέα των μη διακρίσεων. Οι 25 εκθέσεις καλύπτουν τις διάφορες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, την τοποθέτηση των μηχανισμών επιβολής και την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση για το Συμβούλιο Οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό, η νομική κατάσταση στην Ελλάδα, συνίσταται στην παροχή συνταγματικής προστασίας ενάντια σε αυτούς τους τομείς των διακρίσεων.

*1 Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη.
*2 Πηγή: Ευρωβαρόμετρο

<‘here’>