Τη δυνατότητα δημιουργίας ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων για ανέργους και εργαζόμενους δίνουν τα Υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σχετική ΚΥΑ που υπεγράφη από τους αρμόδιους Υπουργούς. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα μπορεί να ανοίξει από τους ενδιαφερόμενους τις προσεχείς ημέρες μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση skills.gov.gr. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ, θα δημιουργηθεί άμεσα για κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο θα μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε «πιστωτικές μονάδες», οι οποίες θα εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.

Τα δικαιώματα αυτά θα μπορούν να παρέχονται και μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers). Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων θα περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει και τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν σε αυτή. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Η διαχείρισή του θα γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.