Διστακτικοί εμφανίζονται οι περισσότεροι Έλληνες να μετακινηθούν για επαγγελματικούς λόγους εκτός Ελλάδας ακόμη και εκτός Αττικής στην περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με την έρευνα της People for Business με θέμα «Κινητικότητα στην αγορά εργασίας εν μέσω κρίσης - Πόσο εύκολα μετακινούνται τα στελέχη εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2010 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 462 στελεχών. 51,2% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι αν η θέση τους στη εταιρεία καταργούνταν θα αναζητούσαν δουλειά σε άλλη επιχείρηση εντός Αττικής και μόνο το 48,8% θα προτιμούσε να παραμείνει στην εταιρεία του και να εργαστεί εκτός Αττικής.

Μόνο στην περίπτωση που έμενε εκτός αγοράς εργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών θα αποφάσιζε άμεσα να μετακινηθεί στην ελληνική περιφέρεια αν του προτείνονταν μία θέση. Συγκεκριμένα, το 60,5% θα αποδεχόταν χωρίς δεύτερη σκέψη μια θέση εργασίας εκτός Αττικής, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το υπόλοιπο 39,5% θα προτιμούσε να μείνει στην ανεργία μέχρι και ένα χρόνο, προκειμένου να βρει εργασία στην Αττική.

Βασικά κίνητρα για όσους επέλεγαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να εργαστούν σε κάποιο άλλο μικρότερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, είναι οι αποδοχές και μία καλύτερη θέση. Ειδικότερα, το 27,9% θα έλεγε ναι στη μετακίνηση εντός της ελληνικής περιφέρειας αν του πρότειναν βελτιωμένες αποδοχές ή μία καλύτερη θέση σε άλλη εταιρεία. Το 23,3% θα μετακινούνταν γιατί δεν θα είχε δουλειά και το 20,9% γιατί θα έπαιρνε προαγωγή στην εταιρεία εργοδότη.

Με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα έβλεπαν τα στελέχη τη μετακίνησή τους εκτός Ελλάδας. Στην ερώτηση αν θα δεχόταν την ίδια θέση και με τις ίδιες αποδοχές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (67,44%) θα προτιμούσε να εργαστεί στην ελληνική επικράτεια. Ενώ, όσοι επέλεγαν να μετακινηθούν για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό θα προτιμούσαν κυρίως χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ότι με μεγάλη δυσκολία θα άλλαζαν τον τρόπο ζωής τους.