«Η εντατικοποίηση της στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 2020 είχε κυρίαρχο ρόλο στον αποτελεσματικό περιορισμό των απωλειών παραγόμενου προϊόντος και θέσεων εργασίας λόγω της πανδημίας» επισημαίνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 το οποίο ψηφίσθηκε από τη Βουλή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο lockdown, τα άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα κάλυψαν κατά το μέγιστο δυνατόν το σύνολο των πληττόμενων φορέων της οικονομικής ζωής (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, ανέργους, επιχειρήσεις, δανειολήπτες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων), με το συνολικό ύψος τους να ανέρχεται το 2020 στο 13,9% του ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα).

Εξ αυτών, το 43,1% αποδεσμεύθηκε εντός του 4ου τριμήνου του 2020, με το 2ο και 3ο τρίμηνο να ακολουθούν με κατανομή του 30,2% και 25% του συνολικού ύψους μέτρων του έτους, αντίστοιχα. Τα άνω μέτρα εκτιμάται ότι περιόρισαν την ύφεση του 2020 κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες, με την καθαρή επίδραση να διοχετεύεται στην οικονομία μέσω των επενδύσεων, της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης και της αγοράς εργασίας.

«Ειδικότερα για την αγορά εργασίας, η “ρήτρα μη απόλυσης” που αποτέλεσε προϋπόθεση για την οικονομική στήριξη της απασχόλησης (πρόγραμμα Συν-Εργασία, αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων, αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων), εκμηδένισαν τη ευαισθησία του ποσοστού ανεργίας στη μεταβολή του ΑΕΠ έναντι των προ κρίσεως εκτιμήσεων για την Ελλάδα». Ως εκ τούτου, και σε αντίθεση με το αναμενόμενο, η ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού βελτιώθηκε το 2020 στο 16,3% έναντι 17,3% το 2019. Στο ίδιο πλαίσιο η απασχόληση μειώθηκε μόνο οριακά στο σύνολο του έτους, κατά 1,3% στο σύνολο των απασχολούμενων και κατά 1% στους μισθωτούς, έναντι σημαντικότερης μείωσης 2,3% στους αυτοαπασχολούμενους.

Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν ισοδυναμούν με τέλεια απόσβεση του πλήγματος για την πανδημία στην αγορά εργασίας, καθώς το 2020 καταγράφηκε:

– Αποδυνάμωση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας , όπως αποτυπώθηκε στο μικρότερο θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης έναντι του 2019, κατά 34.641 θέσεις, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και

– Μείωση των μέσων ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο ανά εβδομάδα έναντι του 2019, κατά 23,3% στο δεύτερο τρίμηνο, κατά 9,7% στο τέταρτο τρίμηνο και κατά 10,2% στο σύνολο του έτους, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της ανεργίας τα χρόνια έως το 2025, προβλέπεται στο τέλος της συγκεκριμένης χρονιάς να έχει μειωθεί στο 11,2%, με συμμάχους την ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται να προκύψει από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», π