Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν δύο νέα πιλοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες ανέργων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. Βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 58.600.000 ευρώ, που θα αφορά 20.000 ανέργους, προβλέπει υψηλότερο επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν συνδέεται με τον κατώτατο μισθό όπως σήμερα αλλά με τον τελευταίο μισθό που είχαν οι άνεργοι πριν απολυθούν.

Η μερίδα των ανέργων που θα αποτελέσει το υβριδικό μοντέλο του πιλοτικού προγράμματος θα επιλεγεί με βάση χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν, το εθνικό επίπεδο και στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές. Το δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 33.800.000 ευρώ, αφορά 10.500 μακροχρόνια ανέργους που θα δουν τα επιδόματά τους να αυξάνονται για 12 μήνες.  Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, διάρκειας δύο ετών, εξετάζεται τους πρώτους έξι μήνες το επίδομα να ανέρχεται στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα τρία χρόνια, με ανώτατο όριο επιδόματος τα 1.200 ευρώ.

Στη συνέχεια, το επίδομα θα μειώνεται σταδιακά, χωρίς όμως ποτέ να πέσει κάτω από το επίπεδο του σημερινού επιδόματος ανεργίας που ανέρχεται σε 407 ευρώ. Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι προϋπόθεση για τη λήψη των παροχών είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε επιδοτούμενη κατάρτιση. Παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας μιλώντας στο Workforce τόνισαν ότι αυτό γίνεται ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τέλος, για τους μακροχρόνια ανέργους προβλέπεται η διεύρυνση των επιδοτούμενων μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και η αύξηση του επιδόματος σταδιακά εντός 12 μηνών, από τα 200 ευρώ που είναι σήμερα στα 325 ευρώ.