Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξέλιξη της αγοράς εργασίας το 2022, όσο και το 2023 περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με αυτά, η αγορά εργασίας σημείωσε σημαντική βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο του 2022, εξέλιξη που οφείλεται στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην αύξηση της δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα. Το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 12,4% έναντι 13,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των απασχολουμένων έφτασε τα 4167,2 χιλιάδες άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,0%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 6,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 591,6 χιλιάδες άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 19,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (69,9%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (19,3%). Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,3%) και οι επαγγελματίες (21,8%).

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και στους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (15,8%, 8,8% αντίστοιχα), ενώ μείωση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και στους υπαλλήλους γραφείου (-4,0% και -1,5% αντίστοιχα). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και στους επαγγελματίες (10,2% και 9,7%, αντίστοιχα), ενώ παρατηρείται μείωση στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (-6,6%).

Labour Force Survey: Σημαντικές βελτιώσεις σε μηνιαία βάση
Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Labour Force Survey – LFS) όπου το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 11,8% έναντι 12,1% τον Αύγουστο και 13,3% τον Σεπτέμβριο του 2021. Μεγαλύτερη βελτίωση σημειώθηκε στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών από 17,8% τον Σεπτέμβριο του 2021 στο 15% τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών βελτιώθηκε από 9,6% σε 9,2% αντίστοιχα. Το εννεάμηνο του 2022 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,5% έναντι 15,4% το 2021. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 556,3 χιλιάδες άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 65,1 χιλιάδες άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 όπου ήταν 621,4 χιλιάδες άτομα.

Την ίδια περίοδο οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4149,6 χιλιάδες άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 83,5 χιλιάδες άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 και κατά 8,4 χιλιάδες άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022. Τέλος, για το σύνολο του έτους, βάσει των εθνικολογιστικών στοιχείων απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για το δεύτερο εξάμηνο, αναμένεται ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας βάσει της έρευνας εργατικού δυναμικού (LFS) κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, σε 12,7% του εργατικού δυναμικού.