Τη μετάβαση, από τα μέτρα στήριξης για την πανδημία, σε πολιτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής σηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκειμένου να στηριχτούν οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα των εργαζομένων οι δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας αυξήθηκαν κατά περίπου 25% την διετία 2020-2021. Το συνολικό κόστος των μέτρων Covid19 για τη συγκεκριμένη περίοδο ξεπερνά τα 9 δις ευρώ. Για το 2022 οι ανάγκες για έκτακτα μέτρα αναμένεται να είναι λιγότερες, καθώς η οικονομία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, όπως τουλάχιστον εκτιμά το Υπουργείο. Σε αυτό το πλαίσιο οι προβλεπόμενες δαπάνες του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2022 ανέρχονται σε 21,612 δισ. ευρώ, ενώ αν αφαιρεθεί το κόστος των μέτρων covid19, ανέρχονται σε 20,763 δις. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 526 εκατ. ευρώ (2,63%) σε σχέση με το 2021.

Θετική επίδραση στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση της ανεργίας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η ανεργία έχει μειωθεί κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,2% τον Ιούλιο του 2019 σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021, και βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από τον Αύγουστο του 2010. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2011 το ψυχολογικό όριο των 4 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το διάστημα Ιουλίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2021 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Κατά το ίδιο διάστημα στην πλειονότητα των κρατών – μελών η ανεργία αυξήθηκε. Το Υπουργείο εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν θετική επίδραση στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι θα αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στα 10,5 δισ. το πακέτο στήριξης του Υπουργείου Εργασίας για την πανδημία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, το 2022 τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας από την πανδημία αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,1 δις ευρώ. Επομένως  το συνολικό πακέτο αναμένεται να υπερβεί τα 10,5 δις, καθώς το 2020 διατέθηκαν 4,1 δις και το 2021 διατέθηκαν 5,3 δισ. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας, που κατά γενική ομολογία συνεισέφερε στην διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στηρίζοντας παράλληλα το εισόδημα των εργαζομένων. Το συνολικό κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 3,8 δισ. αφορούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού και 1,6 δισ. την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών).

Μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Καθώς η χώρα βγαίνει από την πανδημία και επανέρχεται η κανονικότητα χρειάζεται στροφή από μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας σε μετρά που στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε:

  1. Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις 100.000 στις 150.000 θέσεις με το προβλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 186 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι με το μέτρο αυτό επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) για 6 μήνες, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς μειώνεται σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος.
  2. Θεσπίστηκε το «πρώτο ένσημο» με το οποίο στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, με το ποσό των 1.200 ευρώ για 6 μήνες (600 ευρώ στον εργοδότη και 600 ευρώ στον εργαζόμενο).

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% (-2,3% στον εργοδότη και -1,6% στον εργαζόμενο), ενώ εντός του 2022 προβλέπεται και η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%, ισόποσα για εργοδότες και εργαζόμενους. Η  απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από τις μειώσεις αυτές καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το κόστος του μέτρου για το 2021 διαμορφώνεται σε 816 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 849 εκατ. ευρώ.