Την πρόθεση των 7 στις 10 επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είτε να διατηρήσουν είτε να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα καταγράφει το AHK World Business Outlook, που πραγματοποιήθηκε φέτος τον Ιούνιο από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).

Αναλυτικότερα, το 94% των στελεχών χαρακτήρισε την κατάσταση των εταιρειών του από σταθερή έως αναπτυσσόμενη, με το 73% να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι το επόμενο 12μηνο θα κυλήσει θετικότερα, το 28% να δηλώνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τις επενδύσεις του και το 41% να τις διατηρήσει σταθερές, ενώ το 22% σκοπεύει να προβεί σε προσλήψεις κατά τους επόμενους 12 μήνες. Εντούτοις, το 48% τοποθετήθηκε αρνητικά για την πορεία της οικονομίας σε βάθος ενός έτους.

Τέλος, αναφορικά με τους μεγαλύτερους κινδύνους για την οικονομία, το 69,6% ανέφερε το ενεργειακό κόστος, το 59,4% το κόστος των πρώτων υλών, το 40,4% τη ζήτηση, το 36,5% την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων και το 28,8% τις συνθήκες πλαισίου οικονομικής πολιτικής.