Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει ριζικά το μέλλον του HR, ανατρέποντας τις καθιερωμένες προσεγγίσεις για το ταλέντο, τις δεξιότητες και -συνολικά- την εργασία. Ποια είναι τα οφέλη, ποιες οι προκλήσεις και ποια τα ηθικά διλήμματα;

Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκονται στο κατώφλι μίας νέας, συναρπαστικής εποχής που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η ΤΝ φέρνει επανάσταση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δημιουργώντας έξυπνες διαδικασίες που βελτιστοποιούν τις λειτουργίες και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους επαγγελματίες του τομέα. Η πρόκληση για τις σύγχρονες ομάδες HR είναι να βρουν τη χρυσή τομή: Από τη μία πλευρά, μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να προσθέσουν αξία στον οργανισμό ή την επιχείρηση, ενώ από την άλλη πρέπει να διατηρήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο όλων των διαδικασιών τους.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ EMPLOYEE WELL-BEING

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το HR απαιτεί την εκτίμηση των αναρίθμητων εφαρμογών της σε όλο τον τομέα της διαχείρισης των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή που ένας δυνητικός υποψήφιος αλληλεπιδρά με έναν οργανισμό έως τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η ΤΝ συμβάλει σχεδόν στο σύνολο των πρακτικών του HR. Συγκεκριμένα:

Προσλήψεις: Η ΤΝ βοηθά στη δημιουργία πιο αποδοτικών και αντικειμενικών διαδικασιών πρόσληψης, καθώς οι προηγμένοι αλγόριθμοι που βασίζονται σε αυτήν χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των βιογραφικών γρήγορα και αποτελεσματικά. Μέσω αυτών, τα τμήματα HR μπορούν να αναδείξουν τις πιο κατάλληλες θέσεις για τους υποψηφίους και να προβλέψουν ακόμα και την πιθανή επιτυχία τους μέσα στον οργανισμό. Με σωστή διαχείριση, η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης και μειώνει τις προκαταλήψεις που ενδέχεται να υπάρχουν.
Onboarding: Η ΤΝ έχει επαναπροσδιορίσει την εμπειρία εισαγωγής νέων εργαζομένων σε έναν οργανισμό. Οι πλατφόρμες που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στους νεοπροσληφθέντες, όπως οδηγίες για την εκπαίδευση, την προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας και τις προσδοκίες της θέσης τους. Αυτό μειώνει τον φόρτο εργασίας των ομάδων ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν σε πιο πολύπλοκες και εξειδικευμένες καθημερινές εργασίες. Ταυτόχρονα, οι νέοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και ενσωματώνονται πιο γρήγορα στον οργανισμό.
Παρακολούθηση και διαχείριση της απόδοσης: Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο. Αντί για τις παραδοσιακές ετήσιες αξιολογήσεις, οι εταιρείες εφαρμόζουν πλέον συστήματα συνεχούς ανατροφοδότησης, τα οποία υποστηρίζονται από την ΤΝ. Μέσω αυτών των συστημάτων, οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές του καθενός. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις εταιρείες να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ικανοποίησή του.
Εκπαίδευση και ανάπτυξη: Η ΤΝ επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση τις επιδόσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε εργαζόμενου. Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο και τις επιδόσεις των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει στις ομάδες εκπαίδευσης και στους managers να αναγνωρίζουν άμεσα τυχόν αδυναμίες ή σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Ταυτόχρονα, μέσα από την άμεση ανατροφοδότηση, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν συγκεκριμένες συμβουλές και καθοδήγηση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Ασφάλεια και ευημερία: Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Διευθύνσεις HR για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων και την ανίχνευση προβλημάτων τους. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, η ΤΝ μπορεί να εξετάσει ποικίλες πτυχές της συμπεριφοράς τους, όπως η παρουσία, η παραγωγικότητα και οι ενδεχόμενες ενδείξεις υψηλού επιπέδου άγχους. Μέσω αυτής της παρακολούθησης, τα τμήματα HR μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ή να προσφέρουν ατομική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, η ΤΝ συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο παραγωγικών εργασιακών περιβάλλοντων, που βελτιώνουν το well-being των εργαζομένων.

TA ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΝ…

Η ΤΝ επιτρέπει στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εμπειρία και την ικανοποίηση των εργαζομένων, τόσο των υφιστάμενων όσο και των υποψήφιων. Συγκεκριμένα, συμβάλει στην:
Σημαντική υποστήριξη των εργαζομένων: Το 2022, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αντιμετώπιζε συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey. Η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τις διευθύνσεις HR να κατανοήσουν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό τους και τις ανάγκες του, προσφέροντας πληροφορίες που θα συμβάλουν στη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της απόδοσης.
Αυξημένη αποδοτικότητα: Η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή δεδομένων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών και την αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα στελέχη HR μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις τάσεις, τα μοτίβα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό τους επιτρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες εργασίας, προσαρμόζοντάς τις καλύτερα στις ανάγκες και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
Βελτιωμένη εμπειρία υποψηφίων: Μέσω διαφόρων εφαρμογών της ΤΝ, μπορεί να βελτιωθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης, από την προσέλκυση των υποψηφίων έως την ενσωμάτωσή τους στον οργανισμό. Επιπλέον, η ΤΝ μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων και του HR του οργανισμού, ενώ μπορεί επίσης να παρέχει αξιόπιστες προβλέψεις σχετικά με την επίδοση και την προσαρμοστικότητα των υποψηφίων στο περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και την αποτελεσματική προσέλκυση των κορυφαίων ταλέντων.

…KAI OI ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι η ΤΝ αποτελεί μια επαναστατική τεχνολογία, πέρα από τα οφέλη που προσφέρει, φέρνει τις διευθύνσεις HR αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως:

Κίνδυνος εξάλειψης επαγγελματικών θέσεων: Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η ΤΝ μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη ορισμένων επαγγελματικών θέσεων που παραδοσιακά αναλάμβαναν οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Σύμφωνα με την μελέτη «Generative AI Greece 2030», που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΤΝ) μπορεί να αυτοματοποιήσει καθήκοντα που είναι επαναλαμβανόμενα σε διάφορους κλάδους, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα, μπορεί να οδηγήσει στη μετάθεση θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας κυρίως τους ρόλους των καλύτερα εκπαιδευμένων και αμειβόμενων εργαζομένων. Επιπλέον, η ΠΤΝ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας ζήτηση για ρόλους που σχετίζονται με την ίδια την τεχνολογία, όπως προγραμματιστές συστημάτων ΠΤΝ, αναλυτές δεδομένων και ειδικούς στην ψηφιακή ηθική. Αυτοί οι ειδικοί είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την εξασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των συστημάτων ΠΤΝ.
Προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων: Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αξιολόγηση των επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζόμενους σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.
Πρόκληση αντιδράσεων: Η εφαρμογή της ΤΝ στο πεδίο του HR μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τους εργαζομένους, καθώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται ορισμένες εργασίες ή αξιολογείται η απόδοσή τους. Η ευελιξία των εταιρειών να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτές τις αντιδράσεις είναι σημαντική. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμοι να προσαρμόζουν και να βελτιώνουν τις εφαρμογές ΤΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επανεκπαίδευση, τη βελτίωση των διαδικασιών ή ακόμα και την αναθεώρηση της πολιτικής επικοινωνίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι και άνετοι με τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία.
Κυβερνοασφάλεια: Η κυβερνοασφάλεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η ευάλωτη φύση της ΤΝ στις εξωτερικές επιθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις για την εταιρεία, καθώς και για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων των εργαζομένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η εφαρμογή της ΤΝ στον τομέα του HR φέρνει τεράστιες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε κάθε οργανισμό, αλλά είναι σημαντικό να μην παραμελείται ο ανθρώπινος παράγοντας. Η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίζει και να ενισχύει το έργο του ανθρώπινου δυναμικού, αντί να το αντικαθιστά ή να το επισκιάζει.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Xωρίς καμία αμφιβολία, η ΤΝ θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής και κοινωνικής μας ζωής. Σε αυτό συμφωνούν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», θεωρούν ότι ΤΝ θα μετασχηματίσει την εργασία και την παραγωγή άρδην αλλά λίγες επιχειρήσεις επενδύουν ή σκοπεύουν να το κάνουν. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ΤΝ θα αναβαθμίσει το ανθρώπινο δυναμικό, το 20% των επιχειρήσεων θα επενδύσει στο άμεσο μέλλον, και μόλις το 12% επενδύει ήδη στην ΤΝ. Αυτό δείχνει ότι ενώ οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της ΤΝ, δεν έχουν πειστεί ακόμα ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά τους. Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έρχεται να προστεθεί και ένα ακόμα στοιχείο που έχει να κάνει με το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό. Καθώς, παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει το AI, κάποια στελέχη ανησυχούν πως έρχεται σε αντιπαράθεση με τις δεξιότητές τους ενώ άλλα φοβούνται ότι θα τα αντικαταστήσει.

Ωστόσο, οφείλουμε να κοιτάμε μόνο μπροστά και όσο η η ΤΝ γίνεται κανονικότητα, τόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική πτυχή για την οποία δεν μιλάμε συχνά: την ενσυναίσθηση.  Γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο της αν δεν λειτουργούμε συνειδητά; Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι είχαμε IQ πολύ πριν από το EQ και αργότερα μάθαμε ότι η ενσυναίσθηση είναι σημαντική για τη συμπλήρωση και την εξισορρόπηση της νόησης. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να μάθουμε το ίδιο μάθημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι προϋπόθεση για την τεχνητή νοημοσύνη γιατί μόνο αυτή θα περιορίσει στο ελάχιστο τις προκλήσεις και θα αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες της με θετικό και ηθικό τρόπο.

Καθώς προχωράμε, είναι επιτακτική ανάγκη να μη μας τρομάζουν οι ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία. Αρκεί να δοθεί προτεραιότητα στην ενσυναίσθηση, διασφαλίζοντας ότι οι τεχνολογικές μας εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με τις ανθρώπινες αξίες και τις ανάγκες μας.
Πηγή: Έρευνα «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», ΣΕΒ

INTERESTING FACT
Σύμφωνα με έρευνα της Gallup, το 76% των CHROs πιστεύει ότι αν ο οργανισμός του δεν υιοθετήσει και δεν εφαρμόσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, όπως η generative ΑΙ, μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες, θα υστερεί στην οργανωσιακή απόδοσή του σε σύγκριση με εκείνους που την υιοθιετούν..

FOOD FOR THOUGHT
Η άνοδος της TN θα μπορούσε να επηρεάσει σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας σε όλον τον κόσμο, επεσήμανε η Γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNN International. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδια εκτίμησε ως λύση τη δημιουργία δικτύων κοινωνικής προστασίας, τα οποία παράλληλα θα προσφέρουν προγράμματα επανεκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

OPINIONS

«Ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα του HR και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;»

Πόπη Αντωνοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, Ambience
Η χρήση της ΤΝ στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού προκαλεί ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια των αλγορίθμων, των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, αλλά και της άκριτης υιοθέτησης των αποτελεσμάτων. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι οι αλγόριθμοι ΤΝ που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες -ενδεικτικά αναφέρω- προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων λειτουργούν με διαφάνεια και σεβασμό, χωρίς να βασίζονται σε ανισότητες ή διακρίσεις, που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα χρησιμοποιηθέντα δεδομένα. Η εφαρμογή αυστηρών πολιτικών προστασίας δεδομένων, μαζί με τη συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη και επεξεργασία των δεδομένων, θεωρείται ουσιώδης, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία. Αυτό θα επιτρέπει τον έλεγχο των αποφάσεων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την κρίση των επαγγελματιών του κλάδου.

Γιάννης Λέος, Human Resources Manager, Eurocatering SA
H Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού φέρνει στο φως ηθικά διλήμματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση τεχνολογίας και ανθρώπινου στοιχείου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διατήρηση του ανθρώπινου στοιχείου. Η ΤΝ προσφέρει οφέλη στην αναζήτηση ταλέντων, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, η οποία αναγνωρίζει τη μοναδικότητα, την ενσυναίσθηση και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών αλγορίθμων που εκτιμούν πέρα από αριθμητικά δεδομένα, ενσωματώνοντας διαπροσωπικές δεξιότητες και δημιουργικότητα. Επιπλέον, η συνεχής επιμόρφωση στις ηθικές πτυχές της ΤΝ είναι κρίσιμη, εξασφαλίζοντας ότι εμπλουτίζει την ανθρώπινη κρίση, διατηρώντας την ηθική διάσταση.

Νικόλαος Μπίρης, HR Director, ThPA S.A.- Port of Thessaloniki
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) εξακολουθεί να μην είναι τέλεια και δημιουργήθηκε από ανθρώπους για να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς δεν είναι «ακίνδυνη», καθώς μπορεί να δημιουργήσει ασυνείδητη προκατάληψη. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το σύστημα δημιουργείται από ανθρώπους, μπορεί να μην είμαστε απαλλαγμένοι από τις προσωπικές μας προκαταλήψεις. Επιπλέον, η διαδικασία πρόσληψης που δημιουργείται από ΤΝ μπορεί να παρεμποδίσει το απόρρητο ενός εργαζόμενου, ενώ το να βασίζεται ένας οργανισμός αποκλειστικά σε διαδικασίες ΤΝ για αποφάσεις πρόσληψης και διακοπή συνεργασίας είναι μία σοβαρή παράλειψη και, δυστυχώς, μία πραγματικότητα. Συμπερασματικά, οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που λειτουργούν με ΤΝ.

Δημήτρης Ρουμελιώτης, HR Manager South Eastern Europe, TimacAgro|ΛΥΔΑ
Πρόσφατα, η εταιρεία που παρουσίασε προς το ευρύ κοινό την ΤΝ, ανακοίνωσε την εξέταση της δυνατότητας να «θυμάται» θέματα που ρωτήθηκαν, ώστε να ενισχυθούν οι μελλοντικές αναζητήσεις. Αυτό εγείρει ηθικά ζητήματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς η ΤΝ ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες της ΔΑΔ, από την πρόσληψη μέχρι την εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση. Είναι αναγκαίο να ελέγχονται τακτικά η μνήμη και οι αλγόριθμοι, προκειμένου να αποφεύγονται οι προκαταλήψεις και να τηρούνται διαφανείς πολιτικές χρήσης δεδομένων. Παρά τη χρήση της ΤΝ για τη λήψη αποφάσεων στο HR, η τελική ευθύνη πρέπει πάντα να παραμένει στους ανθρώπους.

Σπυρίδων Χονδρογιάννης, Head of Human Resources, Amplus S.A.
Στο HR βρισκόμαστε ενώπιον μίας αντίφασης: από τη μία διαχειριζόμαστε ανθρώπους, από την άλλη αξιοποιούμε απρόσωπους αλγόριθμους που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για αυτούς. Στο φόντο της αντίφασης εντοπίζουμε τους κινδύνους διαιώνισης μεροληπτικών αποτελεσμάτων σε διαδικασίες προσλήψεων, αξιολογήσεων κ.ά., τον απρόσωπο χαρακτήρα των αποφάσεων που δημιουργεί αμφιβολίες περί δικαιοσύνης, αλλά και τις ανησυχίες για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Ούτως ή άλλως, τα συστήματα ΑΙ είναι επιρρεπή σε σφάλματα, ωστόσο οφείλουμε να συμβαδίσουμε με την εξέλιξη και την πρόοδο – προνοώντας αντίστοιχα. Είναι απαραίτητη η άμεση ρύθμιση του τοπίου, με τεχνικές προ επεξεργασίας δεδομένων, τήρηση κανόνων, μηχανισμούς ανθρώπινης εποπτείας και παρέμβασης. Αλλά κυρίως με συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των συστημάτων ΑΙ.