Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο της Attitude the Training & Consulting Company, «Aim High» που ανήκει στη κατηγορία refreshing your Knowledge.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου με την Χάτζη Σκευοφύλακα, Αν. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ι. & Σκλαβενίτη Α.Ε.Ε, στο Αλατοσπήλαιο – Crystallotherapy, ένα Οικολογικό & Ενεργειακό περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας. Το σεμινάριο αφορά στη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης ενός ατόμου που θέλει να εναρμονιστεί με τους προσωπικούς του στόχους έτσι όπως αυτοί ορίζονται μέσα από το προσωπικό πλάνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Attitude στα τηλέφωνα: 210 3607380-1.