Το ALBA Graduate Business School αποφάσισε να προχωρήσει - αποκλειστικά για επιχειρήσεις - σε εκπτώσεις, επί των διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές στα παρακάτω ακαδημαϊκά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να βοηθηθεί η επιχειρηματική κοινότητα να συνεχίσει το αναπτυξιακό της έργο παρά τις επικρατούσες συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας. Τα προγράμματα είναι τα εξής: Professional MBA, MBA in Banking, MBA in Shipping και MSc in Strategic Human Resources Management. Τα προγράμματα αυτά έχουν ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο 2011 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 1η Δεκεμβρίου 2010. Τα ποσοστά των εκπτώσεων περιγράφονται παρακάτω και τίθενται σε εφαρμογή με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο στελεχών.

Με την εγγραφή 2 στελεχών, το ένα έχει έκπτωση 35%,
Με την εγγραφή 3 στελεχών, το ένα έχει έκπτωση 60%,
Με την εγγραφή 4 στελεχών, το ένα έχει έκπτωση 100%.

Επιπρόσθετα, το κάθε ένα από τα Ακαδημαϊκά αυτά προγράμματα προσφέρει μία σειρά υποτροφιών σε υποψήφιους ιδιώτες φοιτητές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/Academic/Pages/ScholarshipsFinancialAid.aspx. Τέλος, υποτροφίες προσφέρει και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ALBA (Alba Hub for Enterprise And Development) για τους υποψήφιους που εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 ατόμων). Σημαντικά στοιχεία είναι ότι όλα τα παραπάνω προγράμματα προσφέρουν τρόπους ευέλικτης εξισορόπησης του φόρτου εργασίας με το φόρτο σπουδών και είναι δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο υποψήφιος φοιτητής περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: 210-8964531-8.