Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece ανακοίνωσε την έναρξη της έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2012.

Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τον Ιούλιο του 2012 (www.alba.edu.gr/rci).

Στα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2012 της Πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας, το 41,7% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι τον Ιούλιο ενώ άλλο ένα 38,5% θα μείωνε τους μισθούς.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2012 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2012 με την υποστήριξη της ECDL Hellas εταιρεία μέλος του ομίλου PEOPLECERT και του Kariera.gr.Ο Δείκτης RCI έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά πάνω από 700 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει από το 2006 που η έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/rci.