Με μήνυμα Set your Sights over the Horizon, το νέο Executive MBA του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, καλεί τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, να εφοδιαστούν με γνώσεις και εμπειρίες, έτσι ώστε να μεταμορφώσουν τους Οργανισμούς τους, τους εαυτούς τους αλλά και την κοινωνία.

Το ALBA Executive MBA είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα διετούς διάρκειας με γλώσσα διεξαγωγής τα αγγλικά, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες υψηλόβαθμων στελεχών κι έμπειρων επαγγελματιών. Το πρόγραμμα, στο οποίο θα διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από τα καλύτερα Business Schools της Ευρώπης και της Αμερικής, θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής ηγεσίας, τις οποίες θα μπορέσουν άμεσα να εφαρμόσουν στην εργασία τους και να διαδώσουν στον οργανισμό τους.

Απευθύνεται σε ηγέτες οργανισμών, σε διευθυντικά στελέχη καθώς και σε ανερχόμενα στελέχη με τουλάχιστον δέκα χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις διδακτικές ενότητες οι οποίες εστιάζουν στα εξής θέματα: Κατανόηση των σύγχρονων Επιχειρηματικών Αξιών και Προκλήσεων, απόκτηση σύγχρονης γνώης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, κτίσιμο Οργανωσιακών Δεξιοτήτων και αναγέννηση–ανανέωση της επιχείρησης. Πληροφορίες: 210 8964531, [email protected]