Παρόλο που μία στις τέσσερις εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Ιούνιο, και μία στις τρεις θα μειώσει τους μισθούς, τα αρνητικά ποσοστά των προηγούμενων ετών έχουν μειωθεί αισθητά για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια.

Ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι μία στις πέντε εταιρείες αρχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο νέων προσλήψεων. Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2013 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και διεξάγεται με την χορηγία του Kariera.gr και της Peoplecert Group συνεχίζει να είναι κάτω από 100 (90.9), γεγονός που μεταφράζεται σε στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών, αλλά πλέον βρίσκεται στα ίδια επίπεδα του 1ου εξαμήνου του 2009 αφού παρουσίασε άνοδο πάνω από 10 μονάδες από το προηγούμενο εξάμηνο. Μπορεί βέβαια οι εταιρείες να αρχίζουν να προσανατολίζονται στην πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά όχι με τα επίπεδα μισθών του 2009.

Για το προηγούμενο εξάμηνο:
• Το 47.1% των εταιρειών  έχει προβεί σε απολύσεις, ενώ το 34.8% έχει μειώσει μισθούς.
• Το 58.1% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση. Μόνο το 1.1% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.
• Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά το τελευταίο εξάμηνο τον κλάδο των Φαρμακευτικών, τις υπηρεσίες, το Εμπόριο  και τις Τηλεπικοινωνίες.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι τάσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών είναι:
• Το 26.3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 21.5% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις. Το 52.2% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια

• Το 32.6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 19.6% το σκέφτεται επίσης).

• Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες και μόνο το 8% δηλώνει απαισιοδοξία.

• Άνοδο γύρω στο 45% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στον κλάδο των Υπηρεσιών και στις Τουριστικές. Στον κλάδο των Μεταφορών/Logistics, οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές ενώ εξίσου πολύ χαμηλό ποσοστό ενεργειών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού παρουσιάζει και ο κλάδος των Κατασκευαστικών και της Εκπαίδευσης. Στις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών / Πληροφορικής αναμένεται άνοδος 35% στις προσλήψεις.

• Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (53.1%).

• Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής και του Marketing.

• Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Οι δύο πιο επιτυχημένες μέθοδοι σε σχέση με το πλήθος των εταιριών που την χρησιμοποίησαν είναι το εταιρικό website και οι head hunters ενώ τα τεστ δεξιοτήτων παρουσιάζονται ως πιο επιτυχημένα εργαλεία επιλογής προσωπικού συγκριτικά με τις συνεντεύξεις.

• Το 55.1% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 21% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.λπ.)

• Περίπου το 40% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, και υπάλληλους γραφείου ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειοψηφία των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού όπως προκύπτει από την ερώτηση της Peoplecert Group. 

• Το 48.7% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

• Το 74% των εταιρειών πιστεύουν ότι έχει πληγεί από την κρίση η εικόνα των εταιρειών ως εργοδότης επιλογής όπως προκύπτει από το ειδικό θέμα ερωτήσεων του Kariera.gr.

• Η φήμη της εταιρείας και το εργασιακό περιβάλλον, οι μάρκες προϊόντων αλλά και η ποιότητα του εργατικού δυναμικού κάνουν την εταιρεία πιο ελκυστική στους υποψηφίους και όχι τόσο το πακέτο αμοιβών και το κοινωνικό της έργο.

• Το πόσο δυνατό όνομα καλού εργοδότη έχει μια εταιρεία ενισχύει την προσέλκυση ταλέντων, δημιουργεί αίσθημα περηφάνιας, αυξάνει την εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση και ωφελεί την εταιρεία σε όλα τα επίπεδα. Οι εταιρείες το θεωρούν σημαντικό θέμα αλλά δεν κάνουν κάτι παραπάνω στην προκειμένη φάση καθώς προτιμούν κάποιες να δίνουν έμφαση σε άλλες δραστηριότητες λόγω της δύσκολης θέσης που έχουν περιέλθει. Μόνο το 12.7% το θεωρεί βασική προτεραιότητα ειδικά τώρα  για να ανακτήσουν την χαμένη εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των υποψηφίων.