Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece παρουσιάζει το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Risk Management που έρχεται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών τα οποία οφείλουν να αξιολογούν τους κινδύνους κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.

To πρόγραμμα, με μότο « Κnow your Risks» απευθύνεται σε:

• Αποφοίτους μαθηματικών/οικονομικών σπουδών που επιδιώκουν καριέρα σε τμήματα διαχείρισης κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεγάλων επιχειρήσεων ή εταιρειών επενδύσεων.
• Διευθυντικά στελέχη με δραστηριότητες που εμπεριέχουν την ανάληψη κινδύνου.
• Στελέχη υπεύθυνα για την παρακολούθηση των κινδύνων και την υποβολή αναφορών στη διοίκηση.
• Συμβούλους επιχειρήσεων με ειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.
• Στελέχη τμημάτων συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο και εσωτερικοί ελεγκτές, επιχειρηματικών μονάδων, επιχειρήσεων ή της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/academic/risk, http://www.alba.edu.gr/Academic/Pages/StudentForADay και 210 8964531.