Έχοντας ως προτεραιότητα να παρέχει στους σπουδαστές του μια ολιστική εμπειρία εκπαίδευσης, το Alba Graduate Βusiness School, Τhe American College of Greece δημιούργησε την πρωτοβουλία «Live and Learn: The Alba Well Being Network», η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από τις αρχές Οκτωβριου. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διαμορφώθηκε μετά από focus groups που πραγματοποιήθηκαν με σπουδαστές και καθηγητές με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο οι σπουδαστές μπορούν να αλληλεπιδρούν με καθηγητές και ειδικούς, να συζητούν για θέματα που ανέδειξε η πανδημία για την αγορά, την κοινωνία και τα άτομα, να συνεχίζουν να μαθαίνουν συλλογικά και διαδραστικά, αλλά και να βρίσκουν υποστήριξη για ανάγκες που προκύπτουν.

Με αφορμή τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία του δικτύου μάθησης Live and Learn αντανακλά τη δέσμευση του Κολλεγίου μας για τη μάθηση των σπουδαστών μας, προσφέροντας τους την ευκαιρία της ολοκληρωμένης γνώσης που προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους».