Με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των στελεχών & την ενίσχυση κουλτούρας υψηλής αποδόσης και καινοτομίας, εστιάζουμε στον επανασχεδιασμό των συστημάτων & την ενδυνάμωση των ηγετών.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Αλεξάνδρα Ελευθερίου: Στην Printec, η στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και υποστηρίζει τη μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπλέον, από την αρχή της λειτουργίας του Ομίλου πριν από 30 χρόνια και μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι είναι πραγματικά στην καρδιά της στρατηγικής της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τη δέσμευση εργαζομένων, την καινοτομία και την τεχνογνωσία. Η καθημερινή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού γίνεται για εμάς λοιπόν όλο και περισσότερο ευθύνη των ηγετών σε όλα τα επίπεδα, με το τμήμα HR υπεύθυνο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να συμβεί αυτό, μέσω των εργαλείων που αναπτύσσει -όπως ανάλυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών προσέλκυσης, επιβράβευσης, κ.ά.- τον σχεδιασμό των εταιρικών δομών και του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων.

    HR F: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Α. Ε.: Το 2018, μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια οικονομικής ανάπτυξης του Ομίλου, δίνουμε έμφαση στην κερδοφορία και τη βιωσιμότητα. Εστιάζουμε στη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας, και τη βελτίωση της δέσμευσης των εργαζομένων. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι τη διαφορά στην εμπειρία και δέσμευση του εργαζόμενου και στην κουλτούρα της εταιρείας την κάνουν οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Φέτος, λοιπόν, οι προτεραιότητες μας στο HR είναι η ολοκλήρωση, η επικοινωνία, και η εφαρμογή σε όλες τις χώρες του Ομίλου των συστημάτων, προγραμμάτων και εργαλείων HR που έχουμε ήδη εισαγάγει τα τελευταία δύο χρόνια και η ανάπτυξη των ηγετών, σε όλα τα επίπεδα και όλες τις χώρες. Για το τελευταίο σχεδιάζουμε, μέσω της συνεργασίας της ομάδας HR του Ομίλου και των HR Managers στις χώρες, ένα μεγάλο, εσωτερικό, διετές πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας που θα δώσει έμφαση στο επιχειρηματικό πνεύμα και την εσωτερική αριστεία- συνεχίζοντας τη δουλειά που ξεκινήσαμε με το EFQM πέρυσι- την καινοτομία και την ανθρωποκεντρική διοίκηση.

    HR F: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Α. Ε.: Με στόχο να βελτιώσουμε την εμπειρία του εργαζόμενου και να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και καινοτομίας, έχουμε ήδη απλοποιήσει, εκμοντερνίσει ή σχεδιάσει από την αρχή όλα τα συστήματα HR -από την προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων, τη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων εργαζομένων στον οργανισμό, τη διαχείριση της απόδοσης, τη φιλοσοφία και πρακτικές αμοιβών και παροχών, τη διαχείριση ταλέντου, και την εκπαίδευση και ανάπτυξη. Το 2017 μετρήσαμε για πρώτη φορά τα επίπεδα δέσμευσης εργαζομένων στην οργανισμό και λανσάραμε ή είμαστε στη διαδικασία εφαρμογής μίας σειράς προγραμμάτων και εργαλείων βελτίωσης της δέσμευσης των εργαζομένων όπως το πρόγραμμα «Printec For You!», Flex Work, καινούρια πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας, νέα πλατφόρμα HRMS, κ.ά.

Το 2018 επενδύουμε στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων μας ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες εφαρμογής του GDPR και στα πλάνα δράσεων για τη βελτίωση της δέσμευσης των εργαζομένων. Παράλληλα σχεδιάζουμε, εκτός από το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας, προγράμματα βελτίωσης δεξιοτήτων επικοινωνίας για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, την ευρύτερη εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης ταλέντου, την εφαρμογή του FlexWork και του Printec For You! σε όλες τις χώρες του Ομίλου, την επικοινωνία του νέου Career Framework και της φιλοσοφίας αμοιβών και παροχών της εταιρείας, και την αναβάθμιση των people analytics μας.

    HR F: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Α. Ε.: Είμαστε εταιρεία τεχνολογίας και οι εξελίξεις στον χώρο αυτό μας επηρεάζουν ίσως νωρίτερα από άλλους κλάδους, σε πολλά επίπεδα, όπως αλλαγές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε και νέες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε ή να ενσωματώσουμε στην εταιρεία. Στον χώρο μας ο «πόλεμος για το ταλέντο» είναι υπαρκτός και στις 16 χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία και ως εκ τούτου οι ενέργειές μας για την προσέλκυση, διακράτηση και την ανάπτυξη ταλέντου καθώς και η ανάπτυξη νέων δομών και τρόπων εργασίας, όπως διακρατικές ομάδες συνεργασίας, γίνονται απαραίτητες.
Επίσης φέτος, η εφαρμογή του GDPR θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας μας. Συνεχίζουμε να βλέπουμε την επίδραση της αυξανόμενης ψηφιοποίησης σε όλες τις λειτουργίες του HR, όπως επίσης και την αυξανόμενη ανάγκη για people analytics. Τέλος, η παρουσία τεσσάρων γενιών στον χώρο εργασίας απαιτεί από το HR τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων εσωτερικής επικοινωνίας και ενθάρρυνσης της συνεργασίας, καθώς και δεξιότητες στο marketing και την επικοινωνία.

Το κείμενο υπογράφει η Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Chief People Officer της Printec, Πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.