Υπηρεσιακές μεταβολές τέθηκαν σε ισχύ στην ΕΥΔΑΠ από τις 7 Φεβρουαρίου 2014.

Ειδικότερα, στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών, η Σαΐνη Αθηνά τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια. Επιπρόσθετα, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Καλοκύρη Ελένη τοποθετείται Αναπληρώτρια Διευθύντρια.