Από την 1η Ιουλίου (και όχι από την 1/1/2015) μπαίνει «μαχαίρι» στις επικουρικές συντάξεις. Όσοι ασφαλίζονται, για πρώτη φορά, από 1/1/2014 θα δικαιούνται συντάξεις με βάση τις εισφορές τους σε ατομικές μερίδες, ενώ το ίδιο σύστημα θα ισχύει και για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, αλλά για τον χρόνο ασφάλισης από 1/7/2014 και μετά.

Μείωση των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους προβλέπεται, επίσης από την 1η Ιουλίου, «εφόσον υπάρχει έλλειμμα». Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, επιπλέον τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιουλίου και την καταβολή, για τελευταία φορά, από τον ΟΑΕΔ του μισού οικογενειακού επιδόματος. Τη μηνιαία καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ και την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό των «νέων» ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα και των ορκωτών λογιστών (αποσύρθηκε η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων δραστηριοποιηθούν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων).

Επίσης, υποχρεωτικός θα είναι και ο συμψηφισμός επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές στα Ταμεία. Την απ’ ευθείας είσπραξη, από την 1η Ιουλίου, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, σειράς κοινωνικών πόρων και την κατάργηση, από την 1/1/2015, σε βάρος των εσόδων των Ταμείων άλλων 24 (υπέρ ταμείων πρόνοιας και επικουρικών των εργαζομένων στα επιμελητήρια, των κληρικών, των δημοτικών υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.). Τέλος, ευκολότερη για τις επιχειρήσεις θα είναι η «ενοικίαση» εργαζομένων με τα νομοθετημένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, ενώ προβλέπεται και «κούρεμα» κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών ως κίνητρο για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.