Αυξήσεις των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται μεταξύ των αλλαγών που θα φέρει το 2009 στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν αυξήσεις ορίων ηλικίας, μειώσεις συντάξεων, ενσωμάτωση επιδομάτων, εισοδηματικά κριτήρια ΕΚΑΣ, λήξη δυνατότητας αναγνώρισης χρόνου κ.λπ.

Ανοιχτά παραμένουν τα θέματα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και του ασφαλιστικού του Δημοσίου, που πιθανόν να ρυθμιστούν το 2009.

Πηγή: Ναυτεμπορική