Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι από την 31η Μαρτίου 2009, η Αικατερίνη Βλαστάρη ανέλαβε καθήκοντα Βοηθού Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Γεώργιος Χαβάκης καθήκοντα Βοηθού Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.