Αλλαγές στην έκπτωση του προστίμου για όσους εργοδότες απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους, περιλαμβάνει διάταξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης για 3 και για 6 μήνες, με τον εργοδότη να υποχρεώνεται πλέον, προκειμένου να μην πληρώσει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ, να προσλάβει τον εργαζόμενο για 12 μήνες σε θέση πλήρους απασχόλησης, καταβάλλοντας έτσι πρόστιμο μόνο 2.000 ευρώ. Επιπλέον, στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ να είναι αρμόδιες για την τήρηση και την άμεση ενημέρωσή του. Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.