Λόγω της ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, το σεμινάριο "Become a Qualified Climate Change Leader" θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009.

Υπενθυμίζεται ότι το σεμινάριο διοργανώνεται από το Centre for Sustainability and Excellence (CSE), είναι αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης ΙΕΜΑ (Institute of Environmental Management and Assessment), που πιστοποιεί Climate Change Leaders.