Σε αλλαγή ονομασίας προχώρησε ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, ψηφίστηκαν τροποποιήσεις που προτάθηκαν για το καταστατικό αλλά και η αλλαγή του ονόματος.

Το καινούργιο όνομα του Συνδέσμου είναι Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) και στα αγγλικά Greek People Management Association (GPMA). Η αλλαγή αυτή θεωρήθηκε αναγκαία για να τονίσει ότι ο Σύνδεσμος δέχεται, τακτικά, επίτιμα, δόκιμα και συνεργαζόμενα μέλη που έχουν επαγγελματική πορεία στον χώρο του HR, ενδιαφέρονται για τον κλάδο, σπουδάζουν το αντικείμενο αυτό ή και απασχολούνται στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Η αλλαγή του ονόματος επέφερε και την αλλαγή του λογότυπου που απεικονίζει την νέα ταυτότητα του Συνδέσμου. Για τα σημεία εκείνα του καταστατικού τα οποία τροποποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν θα υπάρξει ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασίας νομικής κατοχύρωσής του.