Ιδιαίτερα αγχωμένοι εμφανίζονται οι εργοδότες που «ξεσκονίζουν» τα προγράμματα διακράτησης των εργαζομένων τους.

Αυτό προέκυψε εξαιτίας μίας πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήγαγε η συμβουλευτική εταιρεία Aon Consulting και στην οποία συμμετείχαν 7.500 εργαζόμενοι. Περίπου οι μισοί από τους 1.000 Βρετανούς εργαζόμενους (47%) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αλλάξουν δουλειά μέχρι το τέλος του έτους.

Υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσαν μόνο οι Ιρλανδοί (49,4%). Στην υπόλοιπη Ευρώπη η διάθεση για αλλαγή δουλειάς ήταν σαφώς μικρότερη με τους Νορβηγούς να ακολουθούν με ποσοστό 36,4%. Περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία και το Βέλγιο με πολύ χαμηλή διάθεση να αλλάξουν επάγγελμα (17,4% και 17,5%, αντίστοιχα).

Επίσης, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι άνδρες σε ποσοστό 48% είναι πιο πιθανόν να αναζητήσουν νέα εργασία ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 47%. Οι νεότερες ηλικίες, από 18-24 ετών, εμφανίζουν διάθεση για αλλαγή σε ποσοστό 53% ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν τους ενδιαφέρει.

Πηγή: www.PersonnelToday.com