Ξεκίνησε από τις 11 Σεπτεμβρίου ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Job Shadowing που υλοποιεί η Allianz Trade. Το εν λόγω πρόγραμμα επιτρέπει στους εργαζόμενους να μάθουν από κάποιον συνάδελφό τους, παρατηρώντας την καθημερινή εργασιακή του ζωή. Αναλυτικότερα, η συμμετοχή των εργαζομένων είναι εθελοντική, με κάθε ενδιαφερόμενο που αιτείται να συμμετέχει ως παρατηρητής να προεπιλέγει και να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του οικοδεσπότη (Host).

Tα εκάστοτε sessions πραγματοποιούνται δια ζώσης, εκτός αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, οπότε η διεξαγωγή γίνεται μέσω ψηφιακών συναντήσεων. Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να κατανοήσουν τη «μεγαλύτερη εικόνα» αναφορικά με την εταιρεία, αλλά και να δουν από πρώτο χέρι πώς οι συνάδελφοί τους αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις που ανακύπτουν και πώς λαμβάνουν αποφάσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιπλέον την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων στους παρατηρητές, ούτως ώστε να υπάρξει πρακτική εξάσκηση πάνω στο αντικείμενο και ενίσχυση της μάθησης. Οι παρατηρητές έρχονται σε επαφή με τα διαφορετικά τμήματα της Allianz Trade, μαθαίνουν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βλέπουν τις απαιτήσεις του εκάστοτε ρόλου. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο για να σκεφτούν αν θα ενδιαφερόντουσαν μελλοντικά να αλλάξουν ρόλο ή να μετακινηθούν σε κάποιο άλλο τμήμα. Φυσικά το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία καλή ευκαιρία περαιτέρω δικτύωσης και ισχυροποίησης των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων.

Μετά το πέρας του προγράμματος ζητείται η παροχή feedback, ενώ τονίζεται και η σημασία της αυτοαξιολόγησης. Σημειώνεται τέλος ότι ο δεύτερος αυτός κύκλος του προγράμματος ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ ο πρώτος κύκλος είχε διεξαχθεί από τις 25 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου.