Σχέδια για περικοπή περισσότερων από 2.000 θέσεων εργασίας το 2011 και το 2012 ανακοίνωσε η Allied Irish Banks (AIB), στο πλαίσιο προγράμματος μείωσης των δαπανών της.

Η ιρλανδική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης προ φόρων ζημίες ύψους 12,1 δισ. ευρώ για το 2010, έναντι ζημιών 2,7 δισ. ευρώ το 2009. Σε αυτές αυμπεριλαμβάνονται ζημίες 7 δισ. ευρώ από τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού στη Nama, την κρατική υπηρεσία διαχείρισης ενεργητικού.

Υπενθυμίζεται ότι η AIB έλαβε οικονομική βοήθεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την ιρλανδική κυβέρνηση το 2009 και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ανήκει πλέον στο κράτος. Στο πλαίσιο των σχεδίων της κυβέρνησης να μειώσει τον αριθμό των ιρλανδικών τραπεζών, η ΑΙΒ πρόκειται να συγχωνευθεί με την EBS, δημιουργώντας τον έναν εκ των δύο ισχυρών τραπεζικών πυλώνων της Ιρλανδίας. Ο άλλος θα είναι η Bank of Ireland.

Πηγή: www.naftemporiki.gr