Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη», από την Αλουμίνιον της Ελλάδος του Ομίλου Μυτιληναίος, που έδωσε τη δυνατότητα 12μηνης έμμισθης εργασίας σε 11 Νέους Μηχανικούς.

Με άξονα τη φιλοσοφία κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών για ένταξη στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 προσελκύοντας περισσότερες από 600 υποψηφιότητες μηχανικών από διάφορες ειδικότητες, από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω μιας σύγχρονης διαδικασίας επιλογής πολλών και απαιτητικών σταδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με την τελική επιλογή και την ένταξη 11 νέων μηχανικών στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 11 νέοι μηχανικοί,  φιλοξενήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, σε ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Σημειώνεται ότι το βασικό κόστος της επένδυσης του προγράμματος ανήλθε σε 211.000 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα του χαρακτηρίζονται ως πολύ ενθαρρυντικά για τις επαγγελματικές προοπτικές των 11 Νέων Μηχανικών, ενώ στην κατεύθυνση αυτή, ενέταξε δύο από τους Νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της.