Επιβεβαιώνονται τώρα από πολλές πλευρές οι πολύ ευνοϊκές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στο 6μηνο (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2013), αναφέρει σε ανάλυσή της η Alpha Bank.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, οι εξελίξεις αυτές στηρίζονται ασφαλώς στην εντυπωσιακή αύξηση του ξένου τουρισμού στη χώρα που συνέβαλε στην αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 15,5% στο 1ο 7μηνο 2013 και που συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο  και αναμένεται να επεκταθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2013, καθώς και στη συνεχιζόμενη αυξητική πορεία και των εξαγωγών αγαθών. «Στηρίζονται, ωστόσο, και στην ουσιαστική εκλογίκευση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα με την εξάλειψη εμποδίων στις προσλήψεις εργαζομένων καθώς και των κινήτρων που, έως πρόσφατα, ευνοούσαν την παράνομη απασχόληση (υψηλός κατώτατος μισθός, υψηλό μη-μισθολογικό κόστος, απαγορευτικό κόστος απολύσεων, κ.ά.)» εξηγούν σχετικά.

Ειδικότερα, στην αγορά εργασίας, στους τελευταίους μήνες καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση της απασχόλησης καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά εργασίας αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό της χώρας. Τέλος, σημειώνει πως φαίνεται ότι αποκαθίστανται σταδιακά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις βελτίωσης των εξειδικεύσεων των εργαζομένων και της παραγωγικότητάς τους για να συνεισφέρουν στην ανταγωνιστική ανάκαμψη και ανάπτυξη των οικογενειακών τους εισοδημάτων και της οικονομίας ως σύνολο.

«Γενικά, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς εργασίας το 2013 εκτιμάται τώρα ότι μπορεί πράγματι να επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης περί το 1,0% το 2014 ως σύνολο όπως, άλλωστε,  προβλέπει και η Τρόικα» υπογραμμίζει η Alpha Bank. Όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας, «είναι γεγονός ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε εποχικά διορθωμένη βάση δείχνουν συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας έως τον Ιούνιο του 2013». Ωστόσο, η Alpha Bank θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται αφενός από μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στο 2ο τρίμηνο του 2013 και αφετέρου από τη μείωση του ποσοστού ανεργίας με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία στο 2ο τρίμηνο 2013, παρά την υπέρμετρα μεγάλη αύξηση του εργατικού δυναμικού στο ίδιο 3μηνο.

«Γενικά, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας τόσο από την ΕΛΣΤΑΤ όσο και από το ΕΡΓΑΝΗ και από το ΣΕΠΕ δείχνουν ότι η ανεργία θα διαμορφωθεί γύρω στο 27,3% του εργατικού δυναμικού το 2013 (με μέση αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά περίπου 0,4% και με μέση πτώση της απασχόλησης κατά -4,2%)» αναφέρεται στην ίδια ανάλυση. Μάλιστα, εκτιμά ότι με τις τάσεις που ήδη έχουν διαμορφωθεί, αναμένεται θετική αύξηση της απασχόλησης σε εθνικολογιστική βάση από το 2014 και μετά.