Το 2010, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί στο 9,3% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών της Alpha Bank, καθώς υποστηρίζουν ότι η αύξηση της απασχόλησης θα είναι μηδενική.

Στην εβδομαδιαία οικονομική ανάλυσή του ομίλου αναφέρεται ότι η εξέλιξη της απασχόλησης κατά τα δύο προσεχή έτη θα επηρεαστεί σημαντικά από την επιβράδυνση που καταγράφουν οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, η μείωση της μέσης απασχόλησης το 2009 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 0,7%, με αποτέλεσμα το μέσο ποσοστό ανεργίας να εκτιμάται στο 8,7% το 2009 -452.000 άτομα- από 7,4% που ήταν το 2008 -380.600 άτομα.