Στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, η Τράπεζα, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Women Do Business, δημιούργησαν την ακαδημία “Grow Aware” που στόχο έχει να παράσχει συμβουλευτική και καθοδήγηση σε γυναίκες πρώην Εργαζόμενες της Alpha Bank άνω των 40 ετών, ώστε εκείνες να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Ήδη 30 γυναίκες έχουν «αποφοιτήσει» από τον πρώτο κύκλο της ακαδημίας, με μία συμμετέχουσα να έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση.

Επιπρόσθετα, με το πρόγραμμα “Young Female Investors” η Alpha Bank επιμορφώνει έφηβες 16-18 ετών σε χρηματοοικονομικά ζητήματα και τις βοηθά να θέσουν τις βάσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους, ενώ την ίδια στιγμή, υλοποιεί και πρωτοποριακά προγράμματα job shadowing για φοιτήτριες, κόρες των Εργαζομένων της, όπως το “Bankers & Daughters”, με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εξοικείωσή τους με τις θέσεις εργασίας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου, ιδιαίτερα σε Διευθύνσεις της Τράπεζας όπου το ποσοστό των ανδρών είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών.

Παράλληλα, η Τράπεζα υποστηρίζει δράσεις για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια, παρέχοντας συμβουλευτική για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες. Πέρα από τις ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης που παρέχει στις γυναίκες Στελέχη της, για την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, το 2021 η Τράπεζα θέσπισε το πρόγραμμα A.W.A.R.E. (Alpha Women. Authentic, Resilient, Empowered). Το A.W.A.R.E. έκτοτε μετεξελίχθηκε στα επιμέρους προγράμματα “Trading Alpha Brains” και “SheforHe”.

Συγκεκριμένα, το “Trading Alpha Brains” έχει στόχο να φέρει κοντά γυναίκες Στελέχη από διάφορες Διευθύνσεις δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και τρόπους αντιμετώπισής τους, χωρίζοντας τες σε Mentors και Mentees. Στο πρόγραμμα “SheforHe”, γυναίκες Mentors αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων ανδρών στην Τράπεζα, με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στην κουλτούρα του Οργανισμού και την επαγγελματική τους ενδυνάμωση για την επίτευξη των στόχων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Alpha Bank αποτελεί την πρώτη τράπεζα που συμπεριλήφθηκε στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg (Bloomberg’s Gender Equality Index) στον οποίο συγκαταλέγεται σταθερά τα τελευταία τέσσερα συναπτά έτη, ενώ τον Μάρτιο του 2022 υιοθέτησε πρώτη στον τραπεζικό κλάδο ένα σύγχρονο πλαίσιο κατά του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, υπογράφοντας αντίστοιχη Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.