Στην υπογραφή Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέσω της οποίας ενισχύεται η πολιτική του Ομίλου της Alpha Bank για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, κατέληξαν χθες η Διοίκηση της Τράπεζας και ο Σύλλογος Εργαζομένων. Σκοπός είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η συμβολή στη δημιουργία και στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα σέβεται, θα προωθεί και θα διασφαλίζει, ακόμα περισσότερο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω ειδική σύμβαση έρχεται σε συνέχεια των διατάξεων του Ν.4808/2016 και καλύπτει μία σειρά από εξειδικευμένα θέματα, μεταξύ άλλων την ενδοοικογενειακή βία με προεκτάσεις στον χώρο εργασίας, τόσο τον φυσικό όσο και στο πλαίσιο τηλεργασίας, την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση. Επιπλέον, δηλώνεται η δέσμευση του Ομίλου για μηδενική ανοχή και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ενώ περιγράφεται και ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης των καταγγελιών τέτοιων φαινομένων.

«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την υπογραφή της Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της πρώτης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Ελλάδα που προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τα κρίσιμα αυτά θέματα και ευχόμαστε ότι σύντομα κι άλλες ελληνικές επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν ανάλογες πολιτικές» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer του Ομίλου Φραγκίσκη Μελίσσα.